Privacyverklaring Jobsome.nl

Privacyverklaring

 

Alle persoonlijke informatie die gebruikers plaatsen op Jobsome.nl (vanaf nu Site) zal worden gebruikt in overeenstemming met onderstaand privacy beleid van Jobsome.nl. Hierin wordt beschreven op welke wijze (persoonlijke) informatie wordt verzameld en gebruikt. Door de Site te gebruiken stemmen gebruikers in met het verzamelen van deze informatie en de wijze van gebruik. Jobsome heeft het recht om deze privacyverklaring op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien je het gebruik van Jobsome voortzet na een of meer wijzigingen in de privacyverklaring, impliceert dit dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is daarom verstandig op de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt je met ons contact opnemen o.v.v. Privacyverklaring Jobsome, via info [at] jobsome.nl Wij doen ons best om je vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

Persoonsgegevens

Jobsome bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die bij gebruik van de Site rechtstreeks door de gebruiker worden opgegeven aan Jobsome.nl (en gerelateerde websites van Jobsome B.V.) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Jobsome.nl worden verstrekt. Dit betreft onder meer de naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en functie. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Jobsome. De gebruiker geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder het personaliseren van de Site en het contact opnemen per e-mail (nieuwsbrief) of telefoon.

Jobsome kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen. Bij het plaatsen van een recensie kan het IP-adres van het apparaat dat de recensies plaatst opslaan. Deze gegevens worden voor geen andere redenen dan bovenstaande bewaard.

Logs

Jobsome heeft de mogelijkheid om op haar eigen server logbestanden op te slaan van de Site. In deze logbestanden kan o.a. het IP-adres van de gebruiker, het tijdstip dat de website werd bezocht, de browser die de gebruiker gebruikt en welke pagina’s de gebruiker bezocht heeft tijdens zijn of haar bezoek opgeslagen. Indien een gebruiker via een andere website op de Site is terecht gekomen kan dit ook worden opgeslagen in de logbestanden.

De logbestanden worden onder meer gebruikt om de Site te beheren, de site aan te passen per individuele gebruiker, gebruikersstatistieken waaronder bezoekersaantallen bij te houden en om misbruik van de Site te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De informatie wordt behoudens ten aanzien van de veiligheid en het voorkomen van misbruik, enkel op algemene niveau gebruikt. We zullen nooit en ter nimmer individuele rapporten opstellen over de gebruikers en behandelen je gegevens op een zo veilig mogelijke manier.

Cookies

Jobsome.nl heeft de mogelijkheid om met behulp van een cookie gegevens te verzamelen. Lees hier meer over het plaatsen van cookies: Consumentenbond

Jobsome kan met het plaatsen van cookies informatie over het gebruik van de Site verzamelen en analyseren, inclusief de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s op de Site, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie om aan de hand van die verzamelde gegevens de Site te verbeteren en optimaliseren.

Cookies bevatten (op registratie als gebruiker van de Site na) geen persoonlijke informatie waarmee we een individuele gebruiker kunnen identificeren. Door het gebruik van cookies kunnen geen gegevens van de computer van gebruikers worden gelezen. Ook cookies van andere websites kunnen niet worden gelezen. Gebruikers van de Site kunnen het gebruik van cookies toestaan of weigeren door de instellingen van de internetbrowser te veranderen. We wijzen u er wel op dat door het weigeren van de cookies wellicht niet alle onderdelen van de Site optimaal werken. Door het gebruik van de Site verklaart de gebruiker zich akkoord met het verzamelen van gegevens door Jobsome.nl voor de hierboven beschreven doeleinden.

Cookies van derden

Jobsome.nl maakt onder andere gebruik van Google Analytics en Google Adsense, diensten van een derde partij (Google Inc.). Deze diensten gebruiken cookies. Door cookies te gebruiken kunnen zij hun dienst uitvoeren. De door de cookie aangemaakte informatie over het gebruik van de Site wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de Site te analyseren en voor de overige diensten.

Het is mogelijk dat Google deze informatie eventueel aan derden door zal geven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres van de gebruiker met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van de Site verklaart de gebruiker zich akkoord met de bewerking van de over hem of haar verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijzen en hiervoor genoemde doel en diensten.

Jobsome gebruikt externe advertentiebedrijven en Google om soms advertenties weer te geven wanneer een gebruiker de Site bezoekt. Deze bedrijven gebruiken door middel van het plaatsen van cookies mogelijk informatie (niet de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere privégegevens van de gebruiker) over het bezoek door de gebruiker aan de Site of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin de gebruiker wellicht geïnteresseerd is. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar Google